مطالب پیشنهادی ویکی مهر

کد خبر : 982
تاریخ انتشار : پنج شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۷
2,823 views بازدید

معنی شعر و کلمات در کوی عاشقان فارسی پایه یازدهم

معنی شعر و کلمات در کوی عاشقان فارسی پایه یازدهم که در رابطه با زندگینامه مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولوی است را برای شما آورده ایم که میتوانید آن را ملاحظه نمایید. معنی شعر و کلمات در کوی عاشقان فارسی پایه یازدهم معنی شعر و کلمات درس زاغ و کبک فارسی پایه یازدهم   توجه داشته باشید اگر برای کنکور می خواهید […]

معنی شعر و کلمات در کوی عاشقان فارسی پایه یازدهم

معنی شعر و کلمات در کوی عاشقان فارسی پایه یازدهم که در رابطه با زندگینامه مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولوی است را برای شما آورده ایم که میتوانید آن را ملاحظه نمایید.

معنی شعر و کلمات در کوی عاشقان فارسی پایه یازدهم

معنی شعر و کلمات درس زاغ و کبک فارسی پایه یازدهم

 

توجه داشته باشید اگر برای کنکور می خواهید شروع کنید به مطالعه بهتر است هر روز در انتهای زمان مطالعه تان زمانی را در حد یک ساعت یا نیم ساعت را برای معانی کلمات و آرایه های ادبی و همچنین معنی شعرهای کتاب فارسی تان را کنار بگذارید و با استفاده از آن می توانید در زمان کنکور درس ادبیات فارسی را درصد بالایی بزنید و رتبه ی خوبی را در کنکور بدست آورید.

بیت اول:
بروید ای حریفان، بکشید یار ما را
به من آورید آخر صنم گریزپا را

معنی :ای حریفان، یار زیباروی مرا که از من گریزان است، نزد من بیاورید.
مفهوم:عاشق برای به دست آوردن معشوق دور از دسترس کمک می‌طلبد.

بیت دوم:
به بهانه‌های شیرین به ترانه‌های موزون
بکشید سوی خانه، مه خوب خوش‌لقا را

معنی شعر و کلمات در کوی عاشقان : با سخنان شیرین، معشوق زیبارو وخوش‌دیدار را به خانه بازگردانید
(در دل دوست به هر حیله، رهی باید کرد)

بیت سوم:
اگر او به وعده گوید که دم دگر بیایم
همه وعده مکر باشد بفریبد او شما را

معنی: اگر معشوق به شما وعده بدهد که لحظه‌ای دیگر می‌آیم، همه وعده‌های او مکر است؛ او شما را می‌فریبد.
بیت چهارم :
چند کنم تو را طلب، خانه به خانه، در به در
چند گریزی از برم، گوشه به گوشه، کو به کو

معنی شعر و کلمات در کوی عاشقان

معنی: چقدر باید تو را خانه به خانه از در این خانه به در آن خانه جست‌وجو کنم
چقدر از نزد من از این گوشه‌ای به گوشه و از کوچه‌ای به کوچه‌ی دیگر فرار می‌کنی؟
مفهوم: عاشق در جست‌وجوی معشوق در همه جاست.

بیت پنجم:
باز گرد شمس می‌گردم، عجب
هم ز فرّ شمس باشد این عجب

معنی شعر و کلمات در کوی عاشقان: دوباره (بارها) اطراف شمس می‌گردم و عجیب است!
این عجیب بون به‌خاطر شکوه شمس است.
مفهوم: بیانگر جذبه‌ی معشوق و کشش او مجذوب شدن عاشق
معشوق آن‌قدر بزرگ و مورد پسند است که نمی‌توان از او چشم پوشید.
بیت ششم:
صدهزاران بار ببریدم امید
از که؟ از شمس، این زمن باور کنید

معنی: من بسیار و به کرّات ناامید شدم
از چه کسی ناامید شدم؟ از شمس ناامید شدم این سخنم را باور کنید.
مفهوم: قطع امید عاشق از وصال معشوق
عاشق بارها از معشوق قطع امید می‌کند و این امری قابل باور است.
یا به عبارتی عاشق مدام در حالت خوف و رجاست.

بیت هفتم در معنی شعر و کلمات در کوی عاشقان
ِبشنو این نی چون حکایت می کند
از جدایی ها شکایت میکند

معنی:بشنو از این نی وقتی سخن میگوید و از جدایی ها شکایت میکند
مفهوم :شکایت انسان. دور افتاده از اصل خودو عالم معنا
بیت هشتم :
هر نفس آواز عشق می رسد از چپ وراست
ما به فلک میرویم عزم تماشا که راست

مجموعه معانی در کوی عاشقان فارسی

معنی :آواز دوست ومعشوق از همه طرف شنیده میشود
ما. قصد رفتن به عالم. بالا را داریم چه کسی عزم تماشا دارد
مفهوم :همه جا صدای معشوق ازلی ودعوت به عالم بالا وجود دارد در حقیقت به فلک رفتن باز گشت شکوهمند. به اصل و متعالی شدن است
بیت نهم :
ما به فلک بوده ایم. یار ملک بوده ایم
باز همان جا رویم جمله ، که آن شهر ماست

معنی شعر و کلمات در کوی عاشقان :جایگاه ما عالم بالاست ما همنشین فرشتگان بوده ایم
بازگشت ما به آنجاست زیرا جایگاه اصلی ماست
مفهوم :هر جیز به اصل وجایگاه اصلی خود برمیگردد
بازگشت به اصل وموطن وفطرت الهی در ذات. نوع بشر نهفته است
بیت دهم:
خود زملک برتریم وزملک افزون تریم
زبن دوچرا نگذریم منزل ما کبریاست

معنی:مااز آسمان وفرشتگان مقاممان بالاتر استت
چرا از ملک وفلک نگذریم وبی اعتنا نباشیم زیرا جایگاه اصلی ما ملکوت اعلی است .
مفهوم:ارزش واقعی انسان وبرتری نسبت به فرشتگان.
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند
بنگر تا چه حداست. مقام آدمیت
و(در کل. اشاره به مرتبه اعلای انسان )
بیت یازدهم :
بخت جوان یار ما دادن جان کار ما
قافله سالار ما فخر جهان مصطفی

معنی شعر و کلمات در کوی عاشقان

معنی :خوشبختی همراه ماست وشهادت. افتخار ما. رهبر وپیشوای ما. افتخار عالم پیامبر است
مفهوم:همراهی بخت. شهادت طلبی. در راه عشق. که قافله سالار این کاروان عشق پیامبر است.
یا اوضاع بر وفق مراد است هم خوشبختیم و به مرحله ی فناء فی الله رسیده ایم

توضیحات درس در کوی عاشقان پایه یازدهم

بیت دوازدهم
رو سربنه به بالین تنها مرا رها کن
ترک من خراب شبگرد میتلا کن

معنی :
برو بخواب ومرا تنها بگذار من عاشق وبیقرار وشبگرد را ترک کن
مفهوم:عاشق بخاطر دوری از معشوق. ترجیح می دهد تنها باشد.
بیت سیزدهم :
دردی. است غیر مردن کان را دوا نباشدپس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن

معنی : دردی بجز مرگ وجود دارد که درمانی ندارد
پس من چطور به تو بگویم دردم را درمان کن
مفهوم :درد عشق سخت تر از مردن است ودرمان ناپذیر
یا
عشق درد بی درمان
یاد آور. این بیت : دردی است درد عشق که هیچش طبیب نیست / گر درد مند عشق بنالد. غریب نیست
حافظ
چهاردهم :
در خواب دوش ، پیری در کوی عشق دیدم
با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن

معنی:دیشب در خواب. در عالم عاشقی پیری(مرشدی)ا دیدم. که با دست به من اشاره کرد که به نزد ما بیا
مفهوم:پیران عشق سالکان را به کوی عشق دعوت می کنند
دعوت به حضور در عالم غیب. برای رسیدن به وصال

بیت پانزدهم در معنی شعر و کلمات در کوی عاشقان :
به روز مرگ،چو تابوت من روان باشد
گمان مبر ،که مرا درد این جهان باشد

معنی: هنگام مرگم که جنازه ام را تشییع میکنند. فکرنکن من. بخاطر ترک این دنیا غمگینم
مفهوم: عاشقان واقعی غم دنیا را نمیخورند
بی توجهی به دنیا. /ترک تعلقات دنیوی
نداشتن غم دنیا وآسودگی قلبی
بیت. شانزدهم :
برای من مگری ومگو ،دریغ ،دریغ
به دام دیو ،در افتی ،دریغ آن باشد

آموزش شعر در کوی عاشقان کلاس یازدهم

معنی:برای.من گریه نکن ونگو افسوس افسوس
اگر گرفتار دام هوا وهوس شوی. افسوس دارد
مفهوم :توصیه به دوری از هوا وهوس. که افسوس واقعی دارد
بیت هفدهم :
کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست
چرا به دانه انسانت این گمان باشد ( معنی شعر و کلمات در کوی عاشقان )

کدام دانه در زمین کاشته شد که رشد نکرد چرا به دانه انسان گمان رشد نداری؟
مفهوم : هر دانه. ای که در زمین فررفت
می روید. پس به رستاخیر انسان شک نداشته باش
اعتقاد به رستاخیز مردگان

معنی شعر و کلمات در کوی عاشقان فارسی پایه یازدهم را به صورت کامل در این مطلب دیدید و امیدواریم بتوانیم با خواندن این مجموعه با کوله باری از دانش آزمون ها، تست ها و ارزشیابی ها را پشت سر بگذارید و بر اساس آنچه که به عنوان امتحان گرفته خواهد شد فائق آیید.

البته فراموش نکنید که با استفاده از این کلمات می توانید رتبه ی خوبی را در کنکور سراسری بدست آورید و حتما مطالعه معنی شعر و کلمات در کوی عاشقان فارسی پایه یازدهم را فراموش نکنید.

به این پست امتیاز دهید.
منابع :
نویسندگان :
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 1
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

mina سه شنبه , ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۵

خیلی ممنون عالی بود به معنی ابیات این درس نیاز داشتم