مطالب پیشنهادی ویکی مهر

کد خبر : 1724
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۹
127 views بازدید

نکات فارسی ششم ابتدایی برای آزمون نمونه دولتی

یکی از بخش هایی که در آزمون هایی مثل نمونه دولتی و تیزهوشان بسیار مورد نیاز است نکات فارسی ششم ابتدایی برای آزمون نمونه دولتی است که دانش اموزانی که تمایل دارند در مدارس خاص یعنی نمونه دولتی ادامه ی تحصیل دهند و نیاز هست که قبل از آن حتما مطالعه ای فشرده داشته باشند می توانند این نکات را مطالعه نمایند تا در آزمون […]

آزمون نمونه دولتی

یکی از بخش هایی که در آزمون هایی مثل نمونه دولتی و تیزهوشان بسیار مورد نیاز است نکات فارسی ششم ابتدایی برای آزمون نمونه دولتی است که دانش اموزانی که تمایل دارند در مدارس خاص یعنی نمونه دولتی ادامه ی تحصیل دهند و نیاز هست که قبل از آن حتما مطالعه ای فشرده داشته باشند می توانند این نکات را مطالعه نمایند تا در آزمون موفق شوند.

نکات فارسی ششم ابتدایی برای آزمون نمونه دولتی

بحث آرایه ها

دانش آموزان عزیز همچنان که قبلنا هم در کانال توضیح دادیم ومواردی را از آرایه ها رابررسی کردم بازم تأکید خواهم کرد در آزمون نمونه دولتی قطعا سوالاتی از بحث آرایه ها خواهد آمد

آرایه هایی که ضروری است دانش آموز بداند

آرایه هایی ادبی که حتما در آزمون می آیند :

تشبیه
کنایه
مبالغه
تضاد
ضرب المثل
تشخیص
مناظره
مراعات النظیر (تناسب )

این هشت مورد از آرایه ها ضروری است دانش آموز بداند.

نکته

شاید در صورت سوال از این مباحث به جای آرایه های ادبی واژه ی صنعت ادبی بیارد پس دقت بفرمایید صنعت ادبی یا صنایع ادبی همان آرایه های ادبی می باشد
ناجی

انواع نقش کلمه و آرایه های ادبی و . . .
انواع نقش کلمه و آرایه های ادبی و . . .

– ترکیب (نقش): در ترکیب از نقش واژه در داخل جمله بحث مي‌کنیم.

۲- تجزیه (نوع): در تجزیه از نوع واژه یعنی ویژگی‌ها و خصوصیات واژه خارج از جمله بحث مي‌کنیم.

نقش واژه را مي‌توان به نقش‌هاي اصلی و وابسته تقسیم کرد.

۱- نهاد: قسمتی از جمله است که درباره آن سخن مي‌گوییم یا صفت و حالتی را به آن نسبت مي‌دهیم.

توضیحاتی پیرامون آزمون نمونه دولتی

نهاد به دو نوع تقسیم مي‌شود:

الف- فاعل: نهادی است که کاری انجام داده است. علی (فاعل) رفت(فعل).
ب- مسندالیه: نهادی است که به آن صفت یا حالتی را نسبت مي‌دهیم.

هوا (مسندالیه) سرد (مسند) است (فعل).

۲- مسند: صفت یا حالتی است که به نهاد نسبت مي‌دهیم.

۳- مفعول: واژه‌ای است که نتیجه عمل فاعل بر آن واقع مي‌شود.

وقتی مفعول برای خواننده و شنونده شناخته شده باشد با “را” همراه است.

را: نشانه مفعول است.

۴- متمم:واژه‌ای است که به وسیله حرف اضافه به فعل یا به جمله نسبت داده مي‌شود و معنی آن را کامل مي‌کند.
۵- فعل: واژه فعل در جمله همواره نقش فعل را مي‌پذیرد.

پنج نقش ذکر شده، نهاد، مسند، مفعول، متمم و فعل نقش‌هاي اصلی است.

نقش‌هاي وابسته را مي‌توان به چهار نوع تقسیم کرد:

صفت، مضاف‌الیه، بدل و معطوف

۶- صفت:واژه‌ای است که چگونگی واژه‌ای دیگر را- که به آن موصوف مي‌گویند- بیان مي‌کند.
۷- مضاف‌الیه: مانند صفت با حرف نشاﻧﮥ کسره به دنبال واژه‌ای- که به آن مضاف مي‌گویند- مي‌آید.

۱- صفت عین موصوف است و در خارج از موصوف وجود ندارد. توپِ بزرگ (بزرگ همان توپ است.)
مضاف‌الیه از مضاف جداست: توپ مجید (توپ و مجید هر کدام جداگانه وجود دارند.)

نکات فارسی ششم دبستان برای آزمون نمونه دولتی

۲- اگر میان موصوف و صفت “ی” نکره و وحدت بیاوریم معنی آن درست است. توپی بزرگ
اما میان مضاف‌الیه “ی” نکره واقع نمي‌شود. توپی مجید (غلط است.)

۳- اگر کسره صفت و موصوف را برداریم و فعل است به آن اضافه کنیم جمله‌ای معنی دار ساخته مي‌شود. توپ بزرگ است. اما مضاف و مضاف‌الیه این چنین نیست.

تذکر: موصوف و مضاف نقش نیستند بلکه کلماتی هستند که در داخل جمله نقش مي‌پذیرند.
اگر مضاف‌الیه ضمیر متصل باشد کسره اضافه نمي‌شود.

۸-بدل: مانند مضاف‌الیه و صفت به دنبال واژه‌ای مي‌آید که به آن “مبدل منه” مي‌گویند و درباره آن توضیح مي‌دهد اما نشانه کسره ندارد.
بدل نام دیگر یا لقب یا مقام و شغل مبدل منه را بیان مي‌کند.
۹- معطوف: واژه‌ای است که با حرف “و” به واژه‌ای پیوند زده مي‌شود، که به آن “معطوف به” مي‌گویند.
معطوف همیشه همان نقش “معطوف به” را دارد.
۱۰-قید: قید نیز یکی از نقش‌هاي وابسته است که انواع مهم آن عبارتند از:

قید وابسته به فعل: ظرف را کاملا ازآب ﭘر کرد.

قید وابسته به صفت: باغ بسیار بزرگ

قید وابسته به مسند: باغ بسیار بزرگ است.
قید وابسته به قید دیگر: احمد بسیار تند مي‌دود.

قید وابسته به جمله: متاسفانه هوا امروز مساعد نیست.

آزمون نمونه دولتی و نکات فارسی کلاس ششم

۱۱- منادا: اگر کسی را صدا بزنیم و یا مورد خطاب قرار بدهیم شخص مورد خطاب را منادا و نقش آن را منادایی مي‌گوییم. حسن بیا. ‌ای خدا.

جمع با “ات”

یکی از نشانه های جمع عربی ((ات)) است. در زبان فارسی بسیاری از واژه های عربی دخیل در فارسی را با این علامت جمع می کنند. طبیعی است که به کار بردن درستِ این نوع علامت جمع برای واژه های عربی جایز است.

ولی در فارسی معیار بهتر است تا جایی که ممکن است واژه های عربی را که با این علامت جمع بسته می شوند نیز با نشانه های جمع فارسی (((ها)) ((ان))) جمع کنیم. مانند:

((سخنران انتقادهای (به جای انتقادات) زیادی از چگونگی برگزاری مراسم کرد.))

((این گونه اقدام ها (به جای اقدامات) می تواند راهگشا باشد.))

((برخی از حشره های (به جای حشرات) این منطقه خطرناکند.))

((لطفاً صدقه های (به جای صدقات) خود را تحویل مسئول مربوط فرمایید.))

((روی دیوار عبارت های (به جای عبارات) زیبایی نوشته شده بود.))

((با این حمله ها (به جای حملات) می خواهند مردم را از میدان به در کنند.))

((اعتصاب های (به جای اعتصابات) کارگری بیشتر کارخانه ها

را تعطیل کرده است.))

((با این گونه کشف ها (به جای کشفیات) دنیای جدیدی به رویمان گشوده خواهد شد.))

((از این دست اتفاق ها (به جای اتفاقات) زیاد به وقوع پیوسته است.))

((از میان عبادت ها (به جای عبادات) نماز جایگاه ویژه ای دارد.))

با این حال برخی از واژه های عربی چنان در زبان فارسی جا افتاده اند که اگر با نشانه ی جمع فارسی جمع شوند غریب، نامأنوس و دور از ذهن می نمایند؛ مانند: احساسات، اطلاعات، امکانات، انتخابات، انتشارات، تأسیسات، تحصیلات، تبلیغات، تشریفات، تشکیلات، تظاهرات، روحیات، ریاضیات، صادرات، واردات، عتبات، مختصات، مخلفات، مشخصات، معلومات، مقررات، موجبات، واجبات و …

در زبان معیار بهتر است این گونه واژه ها را به همین صورت به کار بریم.

نکات مهم فارسی ششم ابتدایی

برخی جمع های مختوم به ((ات)) مفرد ندارند و یا مفرد آنها به کار نمی رود. این نوع واژه ها را باید جامد به حساب آورد و به همان صورت به کار برد؛ مانند: ادبیات، دخانیات، شیلات، عملیات، لبنیات، مالیات و …

در زبان عربی اسم های بیش از ۳ حرف را با ((ات)) جمع می بندند. مانند مصدرها و مشتقات باب های ثلاثی مزید. در زبان فارسی گاهی اسم های ثلاثی مجرد مانند اثر، خطر، نفر و … را با ((ات)) جمع می بندند. در زبان معیار بهتر است از به کار بردن این گونه جمع پرهیز کنیم و به جای اثرات، خطرات، نفرات از اثرها، خطرها و نفرها استفاده کنیم. البته موارد استثنایی هم هست که نمی توان شکل اصلی آنها را تغییر داد؛ مانند: تلفات.

قاعده ی پیشنهادی: تا جایی که می توان واژه های عربی دخیل در فارسی را که با((ات)) جمع بسته می شوند، با نشانه های جمع فارسی جمع کنیم، مگر در مواردی که واژه چنان جا افتاده که جمع آن با نشانه ی جمع فارسی غریب و دور از ذهن شود (مانند مقررات) و یا واژه هایی که مفرد ندارند و یا مفرد آنها در زبان فارسی کاربرد ندارد (مانند لبنیات).

آرایه های ادبی یکی از مطالبی می باشد که در فارسی ششم در تعدادی از دروس به آن اشاره شده است و همچنین در تمامی آزمونهای تیزهوشان ونمونه دولتی از این بحث سوال می آید

آرایه های ذکر شده در فارسی ششم

درس پنجم (هفت خان رستم )مبالغه ،کنایه
درس یازدهم (شهدا خورشیدند)تشبیه
درس چهاردهم (راززندگی)شخصیت بخشی ،مناظره
درس هفدم (ستاره ی روشن )تضاد

نمونه سوال درس یک تا چهار علوم ششم ابتدایی

به همراه یکدیگر مجموعه ای از نکات فارسی ششم ابتدایی برای آزمون نمونه دولتی را مورد بررسی قرار دادیم و برای هر یک نیز مثال هایی را آوردیم که بر همین اساس می توان به سرعت به سوالات مرتبط با این آرایه های ادبی در آزمون نمونه دولتی پاسخ داد.

به این پست امتیاز دهید.
منابع :
نویسندگان :
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.