معنی کلمات درس پرسشگری فارسی چهارم دبستان
پنج شنبه ۴ آبان ۱۳۹۶
980 views

معنی کلمات درس پرسشگری فارسی چهارم دبستان

معنی کلمات درس پرسشگری فارسی چهارم دبستان به صورت کامل و دقیق می توانید مشاهده نمایید. توجه داشته باشید ستون اول خود لغت است و ستون دوم مربوط به معنی کلمات درس پرسشگری است که میتوانید از آن استفاده کنید.

 • نظر دهید.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 0
 • مجموع نظرات : 0
کلمات هم خانواده درس بازرگان و پسران فارسی پایه پنجم
پنج شنبه ۴ آبان ۱۳۹۶
5,700 views

کلمات هم خانواده درس بازرگان و پسران فارسی پایه پنجم

مجموعه ای از کلمات هم خانواده درس بازرگان و پسران فارسی پایه پنجم را که بهتر است در زمان تدریس به آن ها توجه شود و برای دانش آموزان بازگو شود را برای شما آماده نموده ایم که می توانید آن ها را استفاده کنید.

 • نظر دهید.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 0
 • مجموع نظرات : 0
کلمات مخالف و متضاد درس بازرگان و پسران فارسی پنجم دبستان
پنج شنبه ۴ آبان ۱۳۹۶
3,694 views

کلمات مخالف و متضاد درس بازرگان و پسران فارسی پنجم دبستان

کلمات مخالف و متضاد درس بازرگان و پسران فارسی پنجم دبستان که در این درس آورده شده است و گاها ممکن است دانش آموزان در پیدا کردن آن ها دچار مشکل شوند را برای شما یه صورت یکجا آورده ایم که می توانید از آن ها استفاده کنید.

 • نظر دهید.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 0
 • مجموع نظرات : 0
معنی کلمات درس بازرگان و پسران فارسی پنجم ابتدایی
پنج شنبه ۴ آبان ۱۳۹۶
4,957 views

معنی کلمات درس بازرگان و پسران فارسی پنجم ابتدایی

امروز معنی کلمات درس بازرگان و پسران فارسی پنجم ابتدایی را به صورت کامل و همراه با جزئیات دقیق برای شما آماده نموده ایم. این کلمات را بهتر است به همراه کلمات مخالف و متضاد و همچنین کلمات هم خانواده ی این درس مطالعه نمایید که لینک آن ها را نیز در زیر می توانید مشاهده نمایید.

 • نظر دهید.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 0
 • مجموع نظرات : 0
فیلم و روش تدریس درس آقکند تفکر و پژوهش ششم ابتدایی
پنج شنبه ۴ آبان ۱۳۹۶
701 views

فیلم و روش تدریس درس آقکند تفکر و پژوهش ششم ابتدایی

فیلم و روش تدریس درس آقکند تفکر و پژوهش ششم ابتدایی که به صورت یک ویدیو است را برای شما به صورت نمایش آنلاین و همچنین قابلیت دانلود در ویکی مهر قرار داده ایم. یکسری مطالب در رابطه با طرح درس آقکند نیز برای شما قرار داده ایم.

 • نظر دهید.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 0
 • مجموع نظرات : 0
روش تدریس درس کارخانه کاغذ سازی علوم ششم ابتدای
پنج شنبه ۴ آبان ۱۳۹۶
328 views

روش تدریس درس کارخانه کاغذ سازی علوم ششم ابتدای

روش تدریس درس کارخانه کاغذ سازی علوم ششم ابتدای را همراه با بررسی انواع فلزات و همچنین توضیحات تکمیلی در رابطه با سمی یا غیر سمی بودن فلزات را برای شما آماده نموده ایم که می توانید آن را نیز ملاحظه کنید.

 • نظر دهید.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 0
 • مجموع نظرات : 0
روش تدریس صفحه ۲۸ ریاضی ششم ابتدایی
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
865 views

روش تدریس صفحه ۲۸ ریاضی ششم ابتدایی

روش تدریس صفحه ۲۸ ریاضی ششم ابتدایی که در مورد ضرب کسرها با یکدیگر است را امشب با همراهی هم آغاز می نماییم.

 • نظر دهید.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 0
 • مجموع نظرات : 0
آموزش صفحه ۲۶ ریاضی کلاس ششم ابتدایی
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
529 views

آموزش صفحه ۲۶ ریاضی کلاس ششم ابتدایی

آموزش صفحه ۲۶ ریاضی کلاس ششم ابتدایی را که در رابطه با مخرج مشترک و کوچک ترین مخرج مشترک است را با یکدیگر شروع میکنیم.

 • نظر دهید.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 0
 • مجموع نظرات : 0
آموزش صفحه ۲۵ ریاضی ششم ابتدایی
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
457 views

آموزش صفحه ۲۵ ریاضی ششم ابتدایی

آموزش صفحه ۲۵ ریاضی ششم ابتدایی به همراه توضیحات تکمیلی پیرامون روش تدریس آن را در ادامه می توانید مشاهده نمایید.

 • نظر دهید.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 0
 • مجموع نظرات : 0
روش تدریس صفحه ۲۴ ریاضی ششم ابتدایی
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
334 views

روش تدریس صفحه ۲۴ ریاضی ششم ابتدایی

روش تدریس صفحه ۲۴ ریاضی ششم ابتدایی که در مورد جمع و تفریق کسرها است را با یکدیگر مورد بررسی قرار می دهیم.

 • نظر دهید.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 0
 • مجموع نظرات : 0