تبلیغات یکی از موثرترین راه ها برای جذب مخاطب و فروش محصول می باشد اما ویکی مهر بنا به دلایلی فعلا هیچگونه قصدی برای جذب تبلیغات ندارد و صرفا برای دسترسی سریع تر و البته راحت تر معلمین گرامی اقدام به فعالیت می کند.

امید است رو به روز این سرزمین دانش آموزانی فعال تر، پویا تر و با پشتکار تری داشته باشیم.